‏🗓 تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۹۷ / ساعت ۱۸:۰۰‏‏🔻 قیمت ارزهای دیجیتال :‏.............................................................‏‏   ‌‌‏◽️بیت کوین:‏   قیمت به دلار: 3967.5‏   قیمت به ریال  : 514,585,000‏  نمودار قیمت ارزهای دیجیتال،کاهش قیمت ارزهای دیجیتال،تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال،قیمت ارزهای دیجیتال به روز،قیمت ارزهای دیجیتال امروز،افت قیمت ارزهای دیجیتال،افزایش قیمت ارزهای دیجیتال،علت افت قیمت ارزها,
قیمت ارزهای دیجیتال تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۹۷ / ساعت ۱۸:۰۰

‏🗓 تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۹۷ / ساعت ۱۸:۰۰

‏🔻 قیمت ارزهای دیجیتال :
‏.............................................................

‏   ‌‌‏◽️بیت کوین:
‏   قیمت به دلار: 3967.5
‏   قیمت به ریال  : 514,585,000
‏ 

‏   ‌‌‏◽️اتریوم:
‏   قیمت به دلار: 147.63
‏   قیمت به ریال  : 19,148,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ریپل:
‏   قیمت به دلار: 0.32146
‏   قیمت به ریال  : 42,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت کش:
‏   قیمت به دلار: 142.92
‏   قیمت به ریال  : 18,537,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ای او اس:
‏   قیمت به دلار: 3.8608
‏   قیمت به ریال  : 501,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️لایت کوین:
‏   قیمت به دلار: 49.4
‏   قیمت به ریال  : 6,407,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️کاردانو:
‏   قیمت به دلار: 0.04546
‏   قیمت به ریال  : 6,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️استلار:
‏   قیمت به دلار: 0.08971
‏   قیمت به ریال  : 12,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آی او تی ای:
‏   قیمت به دلار: 0.30643
‏   قیمت به ریال  : 40,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️نئو:
‏   قیمت به دلار: 8.7324
‏   قیمت به ریال  : 1,133,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️مونرو:
‏   قیمت به دلار: 51.51
‏   قیمت به ریال  : 6,681,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️دش:
‏   قیمت به دلار: 87.12
‏   قیمت به ریال  : 11,299,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️نم:
‏   قیمت به دلار: 0.04349
‏   قیمت به ریال  : 6,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ترون:
‏   قیمت به دلار: 0.024899
‏   قیمت به ریال  : 3,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️تتر:
‏   قیمت به دلار: 0.99249
‏   قیمت به ریال  : 129,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️وی چین:
‏   قیمت به دلار: 1.6290
‏   قیمت به ریال  : 211,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️اتریوم کلاسیک:
‏   قیمت به دلار: 4.5365
‏   قیمت به ریال  : 588,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️کوانتوم:
‏   قیمت به دلار: 2.1108
‏   قیمت به ریال  : 274,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️اومیسگو:
‏   قیمت به دلار: 1.299
‏   قیمت به ریال  : 168,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بینانس کوین:
‏   قیمت به دلار: 10.6717
‏   قیمت به ریال  : 1,384,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آیکن:
‏   قیمت به دلار: 0.24488
‏   قیمت به ریال  : 32,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️لیسک:
‏   قیمت به دلار: 1.2365
‏   قیمت به ریال  : 160,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️زد کش:
‏   قیمت به دلار: 54.94
‏   قیمت به ریال  : 7,126,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ورج:
‏   قیمت به دلار: 0.006445
‏   قیمت به ریال  : 1,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️پاپیلوس:
‏   قیمت به دلار: 1.2857
‏   قیمت به ریال  : 167,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️نانو:
‏   قیمت به دلار: 0.9061
‏   قیمت به ریال  : 118,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت مارک:
‏   قیمت به دلار: 0.01538
‏   قیمت به ریال  : 2,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بایت کوین:
‏   قیمت به دلار: 0.000686
‏   قیمت به ریال  : 89
‏ 
‏   ‌‌‏◽️استیم:
‏   قیمت به دلار: 0.34304
‏   قیمت به ریال  : 44,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت شیرز:
‏   قیمت به دلار: 0.04531
‏   قیمت به ریال  : 6,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت کوین پرایوت:
‏   قیمت به دلار: 1.4778
‏   قیمت به ریال  : 192,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️وان کوین:
‏   قیمت به دلار: 0.3078
‏   قیمت به ریال  : 40,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️بیت کوین دایموند:
‏   قیمت به دلار: 0.75628
‏   قیمت به ریال  : 98,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️داجی کوین:
‏   قیمت به دلار: 0.002032
‏   قیمت به ریال  : 264
‏ 
‏   ‌‌‏◽️سیا کوین:
‏   قیمت به دلار: 0.002654
‏   قیمت به ریال  : 344
‏ 
‏   ‌‌‏◽️استراتیس:
‏   قیمت به دلار: 0.91
‏   قیمت به ریال  : 118,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️میکر:
‏   قیمت به دلار: 665.15
‏   قیمت به ریال  : 86,270,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️زیلیکا:
‏   قیمت به دلار: 0.018639
‏   قیمت به ریال  : 2,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️دیجیکس داو:
‏   قیمت به دلار: 16.065
‏   قیمت به ریال  : 2,084,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️ویوز:
‏   قیمت به دلار: 3.0023
‏   قیمت به ریال  : 389,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آر چین:
‏   قیمت به دلار: 0.02508
‏   قیمت به ریال  : 3,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️استاتوس:
‏   قیمت به دلار: 0.021874
‏   قیمت به ریال  : 3,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️او ایکس:
‏   قیمت به دلار: 0.2491
‏   قیمت به ریال  : 32,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آنتالوجی:
‏   قیمت به دلار: 0.7852
‏   قیمت به ریال  : 102,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آایترنتی:
‏   قیمت به دلار: 0.43286
‏   قیمت به ریال  : 56,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️دیکرد:
‏   قیمت به دلار: 17.171
‏   قیمت به ریال  : 2,227,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️لوپرینگ:
‏   قیمت به دلار: 0.05569
‏   قیمت به ریال  : 7,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آگور:
‏   قیمت به دلار: 13.920
‏   قیمت به ریال  : 1,805,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️آیون:
‏   قیمت به دلار: 0.11811
‏   قیمت به ریال  : 15,000
‏ 
‏   ‌‌‏◽️کومودو:
‏   قیمت به دلار: 0.95956
‏   قیمت به ریال  : 124,000
‏ 


‏.............................................................