‏🗓  قیمت طلا و سکه تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۹۸ / ساعت ۱۹:۱۱
‏🗓  قیمت طلا و سکه تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۹۸ / ساعت ۱۹:۱۱

‏🗓  قیمت طلا و سکه تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۹۸ / ساعت ۱۹:۱۱

‏🗓 تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۹۸ / ساعت ۱۹:۱۱

‏  🔻 قیمت اونس‌ها :
‏  ..........................................................
‏  ◽️ انس طلا : 1,275.04
‏  ◽️ انس نقره : 14.44
‏  ◽️ انس پلاتین : 807.40
‏  ◽️ انس پالادیوم : 1,304.80

‏  🔻 قیمت طلا :
‏  ..........................................................
‏  ◽️ گرم طلای ۱۸ : 4,403,000
‏  ◽️ گرم طلای ۲۴ : 5,870,000
‏  ◽️ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ : 4,344,000
‏  ◽️ طلای دست دوم : 3,762,870

‏  🔻 قیمت آبشده :
‏  ..........................................................
‏  ◽️ آبشده نقدی : 19,070,000
‏  ◽️ آبشده بنکداری : 19,080,000
‏  ◽️ آبشده شنبه ای : 19,080,000
‏  ◽️ آبشده جهانی : 19,075,000

‏  🔻 ‏مظنه / مثقال طلا :
‏  ..........................................................
‏  ◽️ مثقال طلا : 19,070,000
‏  ◽️ مثقال / عیار جهانی : 19,169,000
‏  ◽️ مثقال / حواله دلار : 19,155,000
‏  ◽️ مثقال / حسب سکه : 21,362,000

‏  🔻 ‏قیمت سکه / فردایی:
‏  ..............................................................
‏  💰تمام سکه / فردایی : 48,370,000

‏  🔻 قیمت سکه / معاملاتی :
‏  ..........................................................
‏  💰سکه امامی : 48,280,000
‏  💰سکه بهار آزادی : 47,100,000
‏  💰نیم سکه : 26,980,000
‏  💰ربع سکه : 17,180,000
‏  💰سکه گرمی : 10,290,000

‏  🔻 قیمت سکه / تک فروشی :
‏  ............................................................
‏  💰سکه امامی : 48,350,000
‏  💰سکه بهار آزادی :  47,200,000
‏  💰نیم سکه : 27,040,000
‏  💰ربع سکه : 17,230,000
‏  💰سکه گرمی : 10,300,000

‏  🔻 بورس و سکه آتی :
‏  ............................................................
‏  ◽️ شاخص كل بورس تهران : 215,168.0
‏  ◽️ زعفران نگین / اردیبهشت : 156,700
‏  ◽️ زعفران پوشال / اردیبهشت : 119,300
‏  ◽️ زعفران نگین / خرداد : 142,800
‏  ◽️ زعفران پوشال / خرداد : 127,200
‏  ◽️ زعفران نگین / تیر : 153,700

‏  🔻 سوخت و انرژی :
‏  ..........................................................
‏  ◽️ نفت سبک : 61.87
‏  ◽️ نفت برنت : 71.13
‏  ◽️ نفت اپک : 71.71‏.............................................................