گزیده ای از اشعار ایرج میرزاطنز در اشعار ایرج میرزا,اشعار ایرج میرزا در مورد عشق,شعر ایرج میرزا حج,شعر ایرج میرزا حیا گربه,شعر ایرج میرزا حجاب,شعر ایرج میرزا بیچاره چه میکشی خودت را,ویژگی اشعار ایرج میرزا چیست,شعر ایرج میرزا چشم,شعر ایرج میرزا چوپانی این گله,شعرهای ایرج میرزا چادر,شعر ایرج میرزا چکمه شمر لعین,شعر ایرج میرزا چادر,اشعار جالب ایرج میرزا,شعر منارجنبان ایرج میرزا,شعر ایرج میرزا لب جوی,شعر ایرج میرزا برای پادشاه,شعر ایرج میرزا درباره پدر,شعر ایرج میرزا پسر,شعر ایرج میرزا پدر,شعر…
 گزیده ای از اشعار ایرج میرزا

 گزیده ای از اشعار ایرج میرزا

«بر سنگ مزار»


ای نکویان که در این دنیایید             یا از این بعد به دنیا آیید

این که خفته است در این خاک منم       ایرجم، ایرج شیرین سخنم

 

**** اشعار ایرج میرزا****

 

مدفن عشق جهان است اینجا           یک جهان عشق نهان است اینجا

عاشقی بوده به دنیا فن من        مدفن عشق بود مدفن من

 

**** اشعار ایرج میرزا****

 

آنچه از مال جهان هستی بود             حرف عیش و طرب مستی بود

هر که را روی خوش وخوی نکوست        مرده و زنده من عاشق اوست

 

**** اشعار ایرج میرزا****

 

من همانم که در ایام حیات         بی شما صرف نکردم اوقات

تامرا روح و روان در تن بود           شوق دیدار شما در من بود

 

**** اشعار ایرج میرزا****

 

بعد چون رخت زدنیا بستم       باز در راه شما بنشستم

گرچه امروز به خاکم ماواست            چشم من باز به دنبال شماست

 

**** اشعار ایرج میرزا****

 

بنشینید بر این خاک دمی          بگذارید بر خاکم قدمی

گاهی از من به سخن یاد کنید        در دل خاک دلم شاد کنید


 

 

اشعار ایرج میرزا

اشعار ایرج میرزا

 


«چه عجب؟»


وه چه خوب آمدی، صفا کردی         چه عجب شد که ياد ما کردی؟
ای بسا آرزوت می مُردم           خوب شد آمدی، صفا کردی

**** اشعار ایرج میرزا****


آفتاب از کدام سمت دميد               که تو امروز ياد ما کردی؟
از چه دستی سحر بلند شدی         که تفقُد به بينوا کردی؟

**** اشعار ایرج میرزا****


قلم پا به اختيار تو نبود               يا ز سهوالقلم خطا کردی؟
بی وفايی مگر چه عيبی داشت       که پشيمان شدی وفا کردی؟

**** اشعار ایرج میرزا****


شب مگر خواب تازه ای ديدی        که سحر ياد آشنا کردی؟
هيچ ديدی که اندرين مدت          از فراقت به ما چه ها کردی؟

**** اشعار ایرج میرزا****


دست بردار از دلم ای شاه            که تو اين مُلک را گدا کردی
با تو هيچ آشتی نخواهم کرد      با همان پا که آمدی برگرد