شعر تابستان 1شعر شروع تابستان,شعر در آبهای سبز تابستان,شعر در آبهای سبز تابستان فروغ,شعر زیبای تابستانی,شعر تابستان زیبا,شعر کوتاه راجب تابستان,شعر کودکانه راجب تابستان,شعر اولین روز تابستان,شعر آخرین روز تابستان,شعر نو تابستان رفت,شعر رفتن تابستان,شعر راجب تابستان,شعری در وصف تابستان,شعر درباره تابستان کودکانه,شعر درباره تابستان کوتاه,شعر دوبیتی تابستان,شعر در مورد تابستان,شعر درباره تابستان,شعر در خصوص تابستان,شعر خداحافظ تابستان,
 شعر تابستان 1

 شعر تابستان 1

«شعر تابستان»

 

فصل تابستان است

سایه ای می جویم

سایه ای پر الفت

کوچه ها گرم کلام

خانه ها گرم سخن

 

***شعر تابستان***

 

کودکی با شادی

روی خاک نمناک

کلبه ای می سازد

کلبه ای بی سرما

 

***شعر تابستان***

 

ان طرف تر

دخترک می دوزد

لباس از جنس خیال

و عروسک پشت ویترین مغازه

چشمکی می زند به دنبال لباس

 

***شعر تابستان***

 

این طرف تر

در خیابان گنجشکی افتاده بی غذا

فصل تابستان است

می نویسم شعری

از زبان سهراب

و خدایی که در این نزدیکی است ...

شاعر: هستی شمس

 


شعر تابستان,شعرتابستان,تابستان شعر

 

 

شعر تابستان,شعرتابستان,تابستان شعر


«شعر تابستان»

تابستان اوز

حیات دور از اوز دشـوار بـاشـد             گلی که در اوز نیست خار باشد
بهارش را که نیست لازم به گفتن          از آن خهر و حکار و دل  شکفتن

 

***شعر تابستان***


به تابـستـان  کـه گرما رو نـمـایـد           ره ســـــر پــلـه را در پیش بـایــد
بزن جــارو بــپـاش آبی بر آن کم           هــوا را پـر کن از بوی خوش نم


***شعر تابستان***


اگر بر خاک لحاف از دستت افتاد            بــدان حتـما گلیمت برده است باد
بـا آن دسـت قـشـنگ و مـهربانـت         بــیـاور کــوزه را با کــوزه دانت

 

***شعر تابستان***

 

تـو قـبل از که شـوی  آماده خواب            کــمـی از کــوزه بشـنـو قـلقل آب
هــوای پــشــت بـام شب پر سـتاره          بــه آدم مـیــدهـد عـمـــر دوبــــــار


***شعر تابستان***

 

اوز زیـبـاتـراز هر سرزمـیـن است       بهشـت دنـیـوی گویـنـد هـمین است

شعر از : میرزینل امیری نژاد
.
.

.