شعر مادر از فریدون مشیری شعر درباره ی مادر از فریدون مشیری,متن شعر مادر از فریدون مشیری,شعر روز مادر از فریدون مشیری,مادر در شعر فریدون مشیری,شعر در مورد مادر از فریدون مشیری,شعری از فریدون مشیری در مورد مادر,شعر درباره مادر از فریدون مشیری,دکلمه شعر مادر فریدون مشیری,شعر سوگ مادر فریدون مشیری,شعر در وصف مادر از فریدون مشیری,شعر مادر از فريدون مشيري,
شعر مادر از فریدون مشیری

شعر مادر از فریدون مشیریتاج از فرق فلک برداشتن

جاودان آن تاج بر سرداشتن

در بهشت آرزو ره یافتن

هر نفس شهدی به ساغر داشتن

روز در انواع نعمت ها و ناز

شب بتی چون ماه در بر داشتن

صبح از بام جهان چون آفتاب

روی گیتی را منور داشتن

شامگه چون ماه رویا آفرین

ناز بر افلاک اختر داشتن

چون صبا در مزرع سبز فلک

بال در بال کبوتر داشتن

حشمت و جاه سلیمانی یافتن

شوکت و فر سکندر داشتن

تا ابد در اوج قدرت زیستن

ملک هستی را مسخر داشتن

برتو ارزانی که ما را خوش تر است

لذت یک لحظه "مادر" داشتن !


*******شعر مادر*******
.
.

.