درباره مناطق شکار ممنوع استان تهران چه می‌دانیم؟

خبرمهم: استان تهران تا سال گذشته دارای ۳ منطقه شکار ممنوع بود اما با توجه به ارتقای منطقه شکار ممنوع کاوده به پناهگاه حیات وحش اکنون مناطق چهارگانه محیط زیست در استان تهران شامل سه پارک ملی، سه اثر طبیعی ملی، چهار منطقه حفاظت شده، یک پناهگاه حیات وحش و همچنین دو منطقه شکار ممنوع است.

ادامه مطلب